2 Chart Móc Mèo Thần Tài Dễ Thương

2 Chart Móc Mèo Thần Tài Dễ Thương

Chart móc mèo thần tài mang theo ý nghĩa của sự may mắn, tài lộc và phú quý. Nó thường được chọn làm đề tài để đan móc những sản phẩm thủ công như gối, tranh, đồ trang trí nhà cửa. Các hình mèo thần tài có thể được tạo ra theo nhiều mẫu khác nhau. Và tại bài viết này, lenxinhtuoi sẽ hướng dẫn cho bạn 2 mẫu chart móc mèo thần tài đơn giản và dễ thương nhất.

Chart móc mèo thần tài mẫu 1

Chart móc mèo thần tài mẫu 1

Nguyên liệu:

 • Len sợi: len màu vàng, trắng, đen và đỏ
 • Kim móc
 • Phụ liệu: chuông trang trí, kéo cắt, kim khâu….

Ký hiệu:

 • MR: vòng tròn ma thuật
 • X: mũi đơn
 • V: mũi tăng.
 • Chart móc.

Cách làm:

Thân:

 • Hàng 1: MR 6X (6)
 • Hàng 2: 6V (12)
 • Hàng 3: 1XV (18)
 • Hàng 4: 2XV (24)
 • Hàng 5: 3XV (30)
 • Hàng 6: 4XV (36)
 • Hàng 7: 5XV (54)
 • Hàng 8: 6XV (48)
 • Hàng 9: 7XV (54)
 • Hàng 10: 8XV (60)
 • Hàng 11 – 12: X (60)
 • Hàng 13: 29X, 1X, 30X (60)
 • Hàng 14: 28X, 3X, 29X (60)
 • Hàng 15: 27X, 5X, 28X (60)
 • Hàng 16: 26X, 7X, 27X (60)
 • Hàng 17: 25X, 9X, 26X (60)
 • Hàng 18: 24X, 11X, 25X (60)
 • Hàng 19: 5XV (70) Lưu ý: Móc len trắng tinh dồn lên đến độ to ưng ý
 • Hàng 23 – 36: X (80)
 • Hàng 37: (11X, A)*6, A (73)
 • Hàng 38: X (73)
 • Hàng 39: (10X, A)*6, A (66)
 • Hàng 40: 9X, A (60)
 • Hàng 41: 8X, A
 • Hàng 42: 7X, A
 • Hàng 43: 6X, A
 • Hàng 44: 5X, A
 • Nhồi bông
 • Hàng 45: 4X, A
 • Hàng 46: 3X, A
 • Hàng 47: 2X, A
 • Hàng 48: A
 • ->Cắt len

Tay:

 • Hàng 1: MR 6X
 • Hàng 2: X
 • Hàng 3: 6V (12)
 • Hàng 4 – 8: XV (18)
 • Hàng 5 – 9: (X)
 • Hàng 10: (7X, A)*2
 • Hàng 11: (6X, A)*2
 • Hàng 12 – 24: X Khâu len đỏ 3 tia

Tai:

 • Hàng 1: MR 6X
 • Hàng 2: X
 • Hàng 3: 12X
 • Hàng 4: 1X, V
 • Hàng 5: X
 • Khâu len đỏ lên tai tạo hình tam giác, thêu chữ X
 • Lưu ý: từ hàng 37 móc mỗi hàng giảm 2 mũi trắng.

Dây cổ:

 • Móc một dây mũi bính lên 1X bằng độ dài vòng đầu mèo.

Ngoài ra, bạn có thể đổi màu sắc len theo ý thích của mình.

Chart móc mèo thần tài mẫu 2

Chart móc mèo thần tài mẫu 2

Ký hiệu:

 • sc = móc đơn,
 • inc = tăng,
 • dec = giảm,
 • ch = móc chuỗi,
 • hdc = móc đôi một nửa,
 • dc = móc đôi

Cách làm:

Đầu: làm bằng màu trắng

 • Vòng 1: 8 sc ở MR
 • Vòng 2: 8 inc (16)
 • Vòng 3: (1 sc, 1 inc) x 8 (24)
 • Vòng 4: (2 sc, 1 inc) x 8 (32)
 • Vòng 5: (3 sc, 1 inc) x 8 (40)
 • Vòng 6: (4 sc, 1 inc) x 8 (48)
 • Vòng 7: (5 sc, 1 inc) x 8 (56)
 • Vòng 8: 56 sc
 • Vòng 9: (6 sc, 1 inc) x 8 (64)
 • Vòng 10-16: 64 sc
 • Vòng 17: 9 sc, (1 sc, 1 inc) x 8, 3 sc, đánh dấu thứ nhất, 9 sc, đánh dấu thứ hai, 2 sc, (1 sc, 1 inc) x 8, 9 sc (80)
 • Vòng 18-22: 80 sc
 • Vòng 23: (8 sc, 1 dec) x 8 (72)
 • Vòng 24: (7 sc, 1 dec) x 8 (64)
 • Vòng 25: (6 sc, 1 dec) x 8 (56)
 • Vòng 26: BLO, (2 sc, 1 dec) x 14 (42)

Buộc chặt và để lại đầu dài để may.

Lắp mắt giữa Vòng 16 và Vòng 17. Độn bông vào.

Thêu miệng giữa Vòng 18 và Vòng 20 bằng chỉ đen. Thêu râu giữa Vòng 18 và Vòng 21. Thêu mũi bằng chỉ hồng.

Thân: làm bằng màu trắng

 • Vòng 1: 11 ch, bắt đầu móc từ mũi áp chót, 9 sc, 3 sc trong một mũi, 8 sc, 1 inc (22)
 • Vòng 2: 1 inch, 8 inch, 3 inch, 8 inch, 2 inch (28)
 • Vòng 3: 1 inch, 1 inch, 8 sc, (1 inch, 1 sc) x 3, 8 sc, (1 inch, 1 sc) x 2 (34)
 • Vòng 4: 1 inch, 10 sc, (2 sc, 1 inch) x 3, 8 sc, (2 sc, 1 inch) x 2 (40)
 • Vòng 5: (4 sc, 1 inc) x 8 (48)
 • Vòng 6: 48 sc
 • Vòng 7: (5 sc, 1 inc) x 8 (56)
 • Vòng 8: 56 sc
 • Vòng 9: (13 sc, 1 inc) x 4 (60)
 • Vòng 10-18: 60 sc
 • Vòng 19: (13 sc, 1 dec) x 4 (56)
 • Vòng 20: 56 sc
 • Vòng 21: (12 sc, 1 dec) x 4 (52)
 • Vòng 22: (11 sc, 1 dec) x 4 (48)
 • Vòng 23: (6 sc, 1 dec) x 6 (42)

Đổ đầy. Buộc chặt và để lại đầu dài để may.

Tay (2 cái): làm bằng màu trắng

 • Vòng 1: 8 sc ở MR
 • Vòng 2: 8 inc (16)
 • Vòng 3-4: 16 sc
 • Vòng 5: (6 sc, 1 dec) x 2 (14)
 • Vòng 6-7: làm màu trắng, 3 sc; đổi sang màu cam, 8 sc; đổi sang màu trắng, 3 sc (14)
 • Tiếp tục móc với màu trắng.
 • Vòng 8: (5 sc, 1 dec) x 2 (12)
 • Vòng 9-12: 12 sc

Đổ đầy. Gấp đôi và móc. 6 sc. Buộc chặt và để lại đầu dài để may.

Tai (2 cái): làm bằng màu nâu

 • Vòng 1: 4 sc trong MR
 • Vòng 2: 4 inc (8)
 • Vòng 3: (1 sc, 1 inc) x 4 (12)
 • Vòng 4: làm màu nâu, 2 sc, 1 inc, 2 sc; đổi sang màu hồng, 1 inch; đổi sang màu nâu, (2 sc, 1 inc) x 2 (16)
 • Vòng 5: làm màu nâu, 3 sc, 1 inc, 2 sc; đổi sang màu hồng, 1 sc, 1 inc; chuyển sang màu nâu, (3 sc, 1 inc) x 2 (20)
 • Vòng 6: sơn màu nâu, 4 sc, 1 inc, 2 sc; đổi sang màu hồng, 2 sc, 1 inc; chuyển sang màu nâu, (4 sc, 1 inc) x 2 (24)
 • Vòng 7: sơn màu nâu, 5 sc, 1 inc, 2 sc; đổi sang màu hồng, 3 sc, 1 inc; chuyển sang màu nâu, (5 sc, 1 inc) x 2 (28)
 • Tiếp tục móc với màu nâu.
 • Vòng 8: 28 sc

Đổ đầy. Buộc chặt và để lại đầu dài để may.

Chân (2 cái): làm bằng màu trắng

 • Vòng 1: 6 sc ở MR
 • Vòng 2: 6 inc (12)
 • Vòng 3: (1 sc, 1 inc) x 6 (18)
 • Vòng 4: (2 sc, 1 inc) x 6 (24)
 • Vòng 5: (3 sc, 1 inc) x 6 (30)
 • Vòng 6-8: 30 sc
 • Vòng 9: (3 sc, 1 dec) x 6 (24)

Đổ đầy. Buộc chặt và để lại đầu dài để may.

Sọc: tạo màu nâu

 • Lớn: 20 ch, bắt đầu móc từ mũi áp chót, 1 sc, 17 hdc, 1 sc (19) Thắt chặt và để lại đầu dài để may.
 • Nhỏ (làm 4 cái): 16 ch, bắt đầu móc từ mũi áp chót, 15 sc (15) Thắt chặt và để lại đầu dài để may.

Cổ áo: làm bằng màu đỏ

 • 62 ch, bắt đầu móc từ mũi thứ bảy tính từ dưới lên, 55 sc. Thêm chuông khi móc vào giữa.
 • Trượt mũi khâu để hoàn thiện và che đi phần cuối. Khâu nút và quàng cổ áo quanh cổ.

Đuôi: làm bằng màu trắng

 • Vòng 1: 6 giây ở MR
 • Vòng 2: 6 inc (12)
 • Vòng 3-9: 12 giây
 • Gấp đôi và móc. 6 sc. Buộc chặt và để lại đầu dài để may.
 • Khâu vào vị trí Vòng 6 ở mặt sau của thân.

Gối: làm bằng màu đỏ

 • Vòng 1: 40 ch, bắt đầu móc từ mũi thứ ba tính từ dưới lên, 38 dc, xoay (38)
 • Vòng 2-13: 2 ch, 38 dc, rẽ (38)
 • Đổ đầy. Thắt chặt và chừa lại đoạn dài khoảng 40 cm để khâu.

Lắp ráp:

 1. Khâu đầu vào thân.
 2. Khâu tai giữa Vòng 4 và Vòng 11 ở đầu.
 3. Ghim và khâu các đường sọc trên đầu và thân.
 4. Khâu chân vào thân giữa Vòng 6 và Vòng 13, cách nhau 10 mũi.
 5. Khâu tay sang hai bên cơ thể.

Những chart móc mèo thần tài không chỉ cung cấp hướng dẫn về cách tạo ra hình ảnh mèo đáng yêu, mà còn là cơ hội để người làm thủ công thể hiện sự sáng tạo và tài năng của mình. Hơn hết, nhiều người cũng mong muốn mang đến không gian sống của mình một chút may mắn và phú quý.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *