Mang Đến Sự Dễ Thương với 2 Chart Móc Thú Len Tiếng Việt

Mang Đến Sự Dễ Thương với 2 Chart Móc Thú Len Tiếng Việt

Chào mừng bạn đến với blog của lenxinhtuoi, nơi chúng tôi thích khám phá và chia sẻ những chart móc len độc đáo và đầy cảm hứng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hai chart móc thú len Tiếng Việt dễ thương mà chúng tôi đã chọn lọc, đó là gà con trong trứng và hươu Nusani. Hãy cùng bước vào thế giới đan len thôi nào!

Chart móc thú len Tiếng Việt

1. Chart móc gà con trong trứng

Chart móc gà con này là thiết kế của tác giả Khuccay, người được biết đến với rất nhiều sản phẩm, chart móc nổi tiếng được viết từ nhiều thứ tiếng khác nhau. Chart móc gà con được thiết kế nằm trong vỏ trứng cực kỳ dễ thương. Dành cho các bạn yêu thích những sản phẩm bé bé xinh xinh nha.

Chuẩn bị

 • Sợi len: Yarnart Jean, màu sắc tùy chọn
 • Kim móc: 2.5mm
 • Kim may, kéo
 • Mắt thú kích thước 5mm
 • Gòn bi

Ký hiệu viết tắt

 • ch – mũi bính
 • sc – mũi đơn
 • hdc – mũi nửa kép
 • dc – mũi kép đơn
 • inc – tăng mũi đơn
 • dec – giảm mũi đơn
 • tr – mũi kép đôi
 • sl st – mũi trượt
 • * … * … x – lặp lại tròn *…* x lần
 • {…} – móc các mũi trong ngoặc vào cùng chân
Chart móc gà con trong trứng
Chart móc gà con trong trứng

Thực hiện

1. Phần thân (dùng màu vàng)

 • H1: sc 6 vào vòng tròn ma thuật (6)
 • H2: inc 6 (12)
 • H3: * sc, inc * 6x (18)
 • H4: * sc 2, inc * 6x (24)
 • H5: * sc 3, inc * 6x (30)
 • H6: sc 2, inc, * sc 4, inc * 5x, sc 2 (36)
 • H7: * sc 5, inc * 6x (42)
 • H8 – 12: (5 hàng) sc 42 (42)
 • H13: * sc 6, inc * 6x (48)
 • H14 – 18: (5 hàng) sc 48 (48)
 • H19: * sc 7, inc * 6x (54)
 • H20 – 21: (2 hàng) sc 54 (54)
 • H22: * sc 7, dec * 6x (48)
 • H23: sc 3, dec, * sc 6, dec * 5x, sc 3 (42)
 • H24: * sc 5, dec * 6x (36)
 • H25: BLO * sc 4, dec * 6x (30)
 • H26: * sc 3, dec * 6x (24)
 • H27: * sc 2, dec * 6x (18)
 • H28: * sc, dec * 6x (12)
 • H29: dec 6 (6)

Đặt mắt nhựa giữa H10 và H11, tạo khoảng cách 5 mũi. Sau đó, thêm gòn và đánh dấu mối.

2. Phần cánh (dùng màu vàng)

 • H1: sc 6 vào vòng tròn ma thuật (6)
 • H2: * inc, sc 2 * 2x (8)
 • H3: * sc 3, inc * 2x (10)
 • H4: * sc 4, inc * 2x (12)
 • H5: * sc 4, dec * 2x (10)
 • H6: * sc 3, dec * 2x (8)

Chuẩn bị len và cắt thành đoạn ngắn để may vào thân.

3. Phần chân (dùng màu cam)

 • H1 – 2: móc như phần cánh (8)
 • H3: sc 8 (8)

Kẹp chân lại và thực hiện móc 4 mũi đơn ở cả hai lớp, chừa đoạn ngắn để may vào thân.

4. Phần miệng ( dùng màu cam)

 • H1: sc 4 vào vòng trong ma thuật (4)
 • H2: * inc, sc * 2x (6)

Cắt len và chừa đoạn ngắn để may vào thân.

5. Phàn vỏ trứng (dùng màu trắng)

a. Vỏ lớn:

 • H1: sc 8 vào vòng trong ma thuật (8)
 • H2: inc 8 (16)
 • H3: * sc, inc * 8x (24)
 • H4: * sc 2, inc * 8x (32)
 • H5: * sc 3, inc * 8x (40)
 • H6: sc 2, inc, * sc 4, inc * 7x, sc 2 (48)
 • H7: * sc 7, inc * 6x (54)
 • H8: * sc 8, inc * 6x (60)
 • H9 – 12: sc 60 (60)
 • H13: * sc, hdc, {dc, ch 1, dc}, hdc, sc, slst * 2x, sc, hdc, dc, {tr, ch 1, tr}, dc, hdc, sc, slst (Lặp lại 3 lần)

Cắt len và đánh dấu mối.

b. Vỏ nhỏ:

 • H1 – 4: Làm như vỏ lớn (32)
 • H5: * sc, hdc, {dc, ch 1, dc}, hdc, sc, slst * 2x, (2 đỉnh đầu tiên)
  sc, hdc, dc, {tr, ch 1, tr}, dc, hdc, sc, sl st (đỉnh thứ 3)
  sc, hdc, {dc, ch 1, dc}, hdc, sc, slst, (đỉnh thứ 4)
  hdc, dc, {tr, ch 1, tr}, dc, hdc, sl st (đỉnh thứ 5)

6. Phần lông (dùng màu vàng, móc 3 cái)

 • Ch 9, sc 5, slst, * ch 6, sc 5, slst * 2x.

Cắt len và chừa đoạn ngắn để may vào đầu.

7. Ráp các bộ phận

 • May miệng ở giữa 2 mắt, H12 và 13
 • May cánh ở phía sau lưng, ngay H14 và H16
 • May chân vào tép trước của H24
 • Đặt vỏ trứng lên đầu hoặc may lông vào
 • Cho em gà vào vỏ trứng

Đối với những người mới bắt đầu với nghệ thuật móc, biểu đồ móc gà con này là sự lựa chọn tuyệt vời. Chúc các bạn đạt được thành công!

2. Chart móc hươu Nusani

Thiết kế chart móc hươu Nusani của Len Nutas là một sự lựa chọn tuyệt vời. Chú hươu đáng yêu này có thể được sử dụng như một mảnh trang trí hoặc đồ chơi cho bé. Hãy xem qua danh sách nguyên liệu và dụng cụ cần chuẩn bị dưới đây để bạn có thể bắt đầu đan chú hươu này!

Chuẩn bị

 • Len chuyên thú nhồi bông 2mm, có các màu kem, vàng, và nâu
 • Kim móc: 2.3mm
 • Kim may, kim đánh dấu, và kéo
 • Chỉ màu đen để thêu mắt hoặc sử dụng mắt chốt 8mm
 • Gòn bi
 • Kích thước thành phẩm: 15cm

Ký hiệu viết tắt

 • MR: vòng tròn ma thuật
 • blo: mũi nửa tép sau
 • X: mũi đơn
 • V: tăng 1 mũi (2 mũi vào cùng chân)
 • W: tăng 2 mũi (3 mũi vào cùng chân)
 • A: giảm mũi, 2 mũi chập làm 1
 • T: mũi nửa kép
 • [..]*x: lặp lại trong ngoặc X lần
 • (…): Số mũi trong hàng
Chart móc hươu Nusani
Chart móc hươu Nusani

Thực hiện

Chart móc hươu này cho phép bạn tự do lựa chọn phần nào để bắt đầu, nhưng hãy nhớ rằng hãy bắt đầu từ phần tay trước phần thân.

1. Phần chân (làm 2 cái)

Bắt đầu bằng màu kem:

 • H1: 6X vào MR (6)
 • H2: 6V (12)

Đổi sang màu vàng:

 • H3: BLO [XV]*6 (18)
 • H4-5 (2 hàng): 18X (18)
 • H6: 4A, 10X (14)
 • H7: 2A, 10X (12)
 • H8-14 (7 hàng): 12X (12)

Chuẩn bị đoạn len và chừa đoạn dài để may vào phần thân, độn gòn nhiều hơn ở phía dưới so với phía trên.

2. Phần tay (làm 2 cái)

Dùng màu vàng:

 • H1: 6X vào MR (6)
 • H2: 6V (12)
 • H3: [3X, V]*3 (15)
 • H4: 15X (15)
 • H5: [3X, A]*3 (12)
 • H6: A, 10X (11)
 • H7-12 (6 hàng): 11X (11)

Chuẩn bị đoạn len và chừa đoạn dài để may vào phần thân, độn gòn nhiều hơn ở phía dưới so với phía trên.

3. Phần đầu

Dùng màu vàng:

 • H1: 6X vào MR (6)
 • H2: 6V (12)
 • H3: [XV]*6 (18)
 • H4: [2XV]*6 (24)
 • H5: [3XV]*6 (30)
 • H6: [4XV]*6 (36)
 • H7-8 (2 hàng): 36X (36)
 • H9: [5XV]*6 (42)
 • H10-11 (2 hàng): 42X (42)
 • H12: 9X, 3V, 18X, 3V, 9X (48)
 • H13: 9X, [VX]*3, 18X, [VX]*3, 9X (54)
 • H14: [7X, A]*6 (48)
 • H15: [6X, A]*6 (42)
 • H16: [5X, A]*6 (36)
 • H17: [4X, A]*6 (30)
 • H18: [3X, A]*6 (24)
 • H19: [2X, A]*6 (18)
 • H20: [X, A]*6 (12)
 • H21: 6A (6)

Nếu bạn sử dụng mắt chốt an toàn, hãy gắn chúng giữa H9 và H10, với khoảng cách 5 mũi đơn giữa chúng.

Chuẩn bị đoạn len và đánh dấu mối.

4. Phần thân

Dùng màu vàng:

 • H1: 6X vào MR (6)
 • H2: 6V (12)
 • H3: [XV]*6 (18)
 • H4: [2XV]*6 (24)
 • H5: [3XV]*6 (30)
 • H6: [4XV]*6 (36)
 • H7 [5XV]*6 (42)
 • H8-11 (4 hàng): 42X (42)
 • H12: [5XA]*6 (36)
 • H13-15 (3 hàng): 36X (36)
 • H16: [4XA]*6 (30)
 • H17-18 (2 hàng): 30X (30)
 • H19: [3XA]*6 (24)

Bắt đầu gắn tay vào ở hàng 20:

 • H20: 3X, 5X (gắn phần tay trái), 6X, 5X (gắn phần tay phải), 4X (24)
 • H21: [2XA]*6 (18)
 • H22-25 (4 hàng): 18X (18)

Chuẩn bị đoạn len và chừa đoạn dài để may vào phần đầu.

5. Phần tai (làm 2 cái)

Dùng màu vàng:

 • H1: 4X vào MR (4)
 • H2: [VX]*2 (6)
 • H3: [VX]*3 (9)
 • H4: [2X, V]*3 (12)
 • H5-8 (4 hàng): 12X (12)
 • H9: 6A (6)

6. Phần sừng (làm 2 cái)

Bắt đầu bằng màu nâu:

 • H1: 6X vào MR (6)
 • H2: 6V (12)
 • H3-4 (2 hàng): 12X (12)
 • H5: 6A (6)

Đổi sang màu vàng:

 • H6-9 (4 hàng): 6X (6)

Chuẩn bị đoạn len và chừa đoạn ngắn để may vào phần đầu.

7. Phần miệng

Dùng màu kem:

 • ch 6
 • H1: 4X, W, 3X, V (12)
 • H2: V, 3X, 3V, 3X, 2V (18)
 • H3: X, V, 3X, [V, X]*3, 3X, [X, V]*2 (24)
 • H4: 2X, V, 3X, [2X, V]*3, 3X, [2X, V]*2 (30)
 • H5: 30X (30)

Chuẩn bị đoạn len và chừa đoạn ngắn để may vào phần đầu.

8. Phần đốm

Dùng màu nâu:

Đốm nhỏ ( làm 3 cái)

 • 6X vào MR (6)

Đốm lớn ( làm 1 cái)

 • 10T vào MR (10)

9. Phần đuôi

Dùng màu nâu:

 • 15 ch
 • 14X (14)

Chuẩn bị đoạn len và chừa đoạn ngắn để may vào phần thân.

Hoặc bạn cũng có thể tạo một cục pompom và sử dụng nó để tạo đuôi, điều này cũng rất dễ thương.

10. Ráp các bộ phận chart móc hươu Nusani

 • Bắt đầu bằng việc may chân vào cả hai bên của thân, tạo điều kiện cho hươu có thể ngồi.
 • Tiếp theo, may đuôi vào phía sau của lưng.
 • Tiếp tục bằng cách may đầu vào phần thân.
 • May sừng vào đầu ở hàng 3 và 4.
 • Gắn tai vào đầu ở hàng 6 và 7.
 • Sau đó, may miệng ở hàng 16.
 • Nếu không sử dụng mắt chốt, bạn có thể thêu mắt.
 • Cuối cùng, may các đốm trên thân (hoặc ở bất kỳ vị trí nào tùy ý).

Chúng ta đã hoàn thành xong chart móc hươu Nusani, hy vọng bạn sẽ có một sản phẩm đẹp và đáng yêu!

Trên đây là 2 chart móc thú len Tiếng Việt mà lenxinhtuoi đã chia sẻ đến các bạn – những người yêu thích đan len và những thứ về len để tạo ra những sản phẩm handmade dễ thương nhất. Cảm ơn sự quan tâm của bạn về bài viết này nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *